WAŻNA INFORMACJA - FOTOWOLTAIKA

WAŻNA INFORMACJA - FOTOWOLTAIKA
07.08.2023

W związku z rozstrzygnięciem przez Gminę Sławno przetargu na realizację projektu: ,,Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Sławno? realizowanego w naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach:

 

 

Poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii.

Umowa z Wykonawcą na realizację w/w zadania zostanie podpisana w dniu 09 sierpnia 2023r.

Informujemy, że wkład własny do przedmiotowej inwestycji został ustalony na kwotę:  2700,00zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) którą należy uregulować w dniach: od 10 do 18 sierpnia 2023 r wyłącznie przelewem na rachunek

Gminy: 60 8992 0000 0007 8432 2000 0010, tytułem: wpłata na OZE ,,imię i nazwisko, adres lokalizacji OZE.?

W związku z powyższym osoby objęte w/w projektem prosimy również o niezwłoczne podpisanie Aneksu ustalającego wysokość wkładu własnego w 2-uch jednobrzmiących egz. Aneks do pobrania poniżej, można go również wypełnić na miejscu w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga!: Dodatkowych informacji w tym temacie można uzyskać w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 44755 18 67 w godzinach 7:30 ? 15.30.

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku