Czyste powietrze

Czyste powietrze

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

Urząd Gminy w Sławnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno

pokój nr 7, II piętro, tel. (44) 755 18 67

Punkt czynny jest we wtorek i środę w godzinach pracy Urzędu.

 

 Głównym celem programu „CZYSTE POWIETRZE” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-          Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-          Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Zasady obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 roku.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

- Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

- Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których

przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

- Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 

Maksymalne wysokości dotacji wynoszą:

- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  do 66 000 zł,

- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł,

- dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł.

  

 link: www.czystepowietrze.gov.pl

 

 „INFORMACJA”

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniżej zamieszczamy dane, ze stanem na dzień 30.09.2022 r., dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Sławno.

 

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

Gmina Sławno

 

160

 

128

 

84

 

1 426 095 41

 

Stan na dzień 30.06.2023 r.

September 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku