Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

 

Miesięczna stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wynosi:

Liczba mieszkańców

Posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów

 

Nie posiadanie kompostownika i nie kompostowanie bioodpadów

 

 Od 1 mieszkańca

13,80 zł

14,80 zł

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać na konto:

47 8992 0000 0007 8432 2000 0050

w terminach:

I kwartał

do dnia 15 kwietnia

II kwartał

do dnia 15 lipca

III kwartał

do dnia 15 października

IV kwartał

do dnia 15 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno w okresie od V - XII 2021 r.

 

 

 

Miejscowość

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

ZMIESZANE

(pojemnik czarny)

BIO (worek brązowy)

METALE
 I TWORZYWA SZTUCZNE
(worek żółty)

SZKŁO (pojemnik zielony)

PAPIER (pojemnik niebieski)

WIELKOGABARYTY

AGD , RTV , Opony

Gawrony, Kunice, Sławno, Sławno kol., Sępno-Radonia,

Antoninów, Ostrożna, Olszowiec, Ludwinów, Wygnanów, Antoniówka

 

 

I PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

- CO MIESIĄC

 

Z DNIA 1 XI ODBIÓR PRZEŁOŻONY
 NA 29 X (PIĄTEK)

 

 

 

 

02.08.2021

29.10.2021

 

 

 

 

04.10.2021

- RAZ W ROKU

Grążowice, Józefów, Psary, Dąbrowa, Zachorzów, Zachorzów Kol., Owadów, Popławy, Prymusowa Wola, Kozenin, Kamilówka

 

 

 

 

II PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

- CO MIESIĄC

 

 

 

 

09.08.2021

08.11.2021

 

 

 

 

11.10.2021

- RAZ W ROKU

Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Kamień, Wincentów, Tomaszówek, Bratków, Unewel, Celestynów, Grudzeń Las, Grudzeń Kol., Olszewice

 

 

 

 

III PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

- CO MIESIĄC

 

 

 

 

17.05.2021

16.08.2021

15.11.2021

 

 

 

 

18.10.2021

- RAZ W ROKU

Osiedle Grudzeń Las

I ORAZ III PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

OD 1 V DO 31 X

- CO PONIEDZIALEK

 

III PONIEDZIAŁEK

MIESIĄCA

 

17.05.2021

16.08.2021

15.11.2021

 

18.10.2021

- RAZ W ROKU

Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym harmonogramem o godz. 7.00 w miejscu widocznym i dostępnym do załadunku samochodem ciężarowym.

 Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko  i wyłącznie odpłatnie.

 

 

  GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SEGREGACJA ŚMIECI

 DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 POZIOMY RECYKLINGU

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Czerwiec 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku