Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachorzowie - Kolonii

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachorzowie - Kolonii
23.06.2021

W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachorzowie-Kolonii. Zebranie otworzył Prezes, druh Rafał Stępień. Przywitał wszystkich członków jednostki oraz zaproszonych gości:  Wójta Gminy Pana Tadeusza Wojciechowskiego, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Mazura, Prezesa Gminnego ZOSP RP w Sławnie druha Antoniego Kotusiewicza, Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych druha Grzegorza Krakałę, Pana Piotra Cieślikiewicza radnego Rady Gminy Sławno, Panią Celinę Grzelczak przedstawicielkę Koła KGW w Zachorzowie-Kolonia i Panią Magdalenę Biskup  sołtysa Zachorzowa.

Po przywitaniu gości przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Druhowie podsumowali działalność jednostki w minionym roku, przyjęli plan działalności na bieżący rok. Na wniosek komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium dla  Zarządu jednostki dla za okres sprawozdawczy. Wybrano zarząd jednostki.

 

W wyniku jawnego głosowania skład Zarządu jednostki OSP w Zachoprzowie-Kolonii przedstawia się następująco:

druh Rafał Stępień – Prezes

druh Marcin Stępień – Wiceprezes

druh Michał Poddębniak – Wiceprezes - Naczelnik

druh Piotr Wilk – Z-ca Naczelnika

druh Andrzej Kuśmierski – Sekretarz

druh Paweł Cieślikiewicz – Skarbnik

druh Adam Gawin – Członek

 

Komisja Rewizyjna

druh Wiesław Wiktorowicz – Przewodniczący

druh Jacek Grzelczak – Wiceprzewodniczący

druh Krzysztof Grzelczak – Sekretarz

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Sławnie, którymi zostali: dh Rafał Stępień, dh Marcin Stępień, dh Adam Gawin.

Marzec 2023

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku