Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu
15.06.2021
W miniony weekend odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Obrady otworzył druh Arkadiusz Gawin Prezes jednostki w Kamieniu. Przywitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Sławno, członka Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Pana Tadeusza Wojciechowskiego, Panią Zastępcę Wójta Beatę Szlęzak, Kapelana Gminnego Strażaków, Proboszcza parafii w Kamieniu – ks. Andrzeja Wróblewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie druha Antoniego Kotusiewicza, Komendanta Gminnego OSP w Sławnie – druha Grzegorza Krakałę.,druha Piotra Szczodrego radnego gminy Sławno, Przewodniczącą Gminną Kół Gospodyń Wiejskich Mariannę Śmiechowską, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Panią Urszulę Zawadę, sołtysa wsi Wincentynów Pana Henryka Zwolińskiego.
 
Po przywitaniu gości przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Druhowie podsumowali działalność jednostki w roku ubiegłym, przyjęli plan działalności na 2021 rok oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną na pięcioletnią kadencję. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium za okres sprawozdawczy.
 
W wyniku jawnego głosowania skład Zarządu jednostki OSP w Kamieniu przedstawia się następująco:
 

druh Arkadiusz Gawin – Prezes

druh Piotr Szczodry – Wiceprezes

druh Krzysztof Wiktorowicz – Wiceprezes - Naczelnik

druh Dariusz Kszczot – Z-ca Naczelnika

druh Kamil Śmiechowski – Sekretarz

druh Bogusław Zawada – Skarbnik

druh Paweł Kwiatkowski – Gospodarz

druhna Dominika Dorożko – Kronikarz

druh Kazimierz Musiał – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

druhna Ilona Szczur -  Przewodnicząca

druh Bartłomiej Piasecki – Sekretarz

druh Łukasz Piasecki – Członek

 

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Sławnie, którymi zostali:

 dh Arkadiusz Gawin, dh Krzysztof Wiktorowicz, dh Dariusz Kszczot, dh Piotr Szczodry oraz przedstawiciela OSP w Kamieniu do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie: dh Krzysztof Wiktorowicz.

 

Grudzień 2021

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku