Informacja z zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP w Olszowcu

Informacja z zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP w Olszowcu
07.07.2021

W dniu 2 lipca 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu. Zebranie otworzył Prezes, druh Andrzej Dziubałtowski.  W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sławno, Honorowy Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Pan Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie, druh Antoni Kotusiewicz, Komendant Gminny OSP w Sławnie, druh Grzegorz Krakała oraz Przewodniczący Komisji Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Sławno, Pan Grzegorz Mikucki.

Po przywitaniu gości przystąpiono do  realizacji zaplanowanego porządku obrad. Przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za 2020 rok, przyjęto plan działalności na 2021 rok. Po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Druhowie jednogłośnie udzielili poparcia dla zarządu jednostki.

W wyniku jawnego głosowania skład Zarządu jednostki OSP w Olszowcu przedstawia się następująco:

druh Andrzej Dziubałtowski – Prezes

druh Kamil Włodarczyk – Wiceprezes - Naczelnik

druhna Ewa Wijata – Sekretarz

druh Adam Czerczak – Skarbnik

druh Krystian Pluta – Gospodarz

druh Karol Kowalczyk – Członek

druh Zbigniew Sobczyk – Członek

Komisja Rewizyjna

druh Michał Czerczak – Przewodniczący

druh Paweł Dziubałtowski - Sekretarz

druh Przemysław Kowalczyk - Członek

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Sławnie, którymi zostali:

druh Andrzej Dziubałtowski

druh Michał Dziubałtowski

druh Kamil Włodarczyk.

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie wybrano druha Andrzeja Dziubałtowskiego.

 

Czerwiec 2023

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku