Zebranie strażackie w OSP Kunice

Zebranie strażackie w OSP Kunice
06.03.2023

W dniu 4 marca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2022 roku. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP dh Krawczyk Jarosław, który przywitał zaproszonych gości, członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz pozostałych druhów. Swoją obecnością zebranie zaszczycili: Wójt Gminy Sławno, Członek Honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Wojciechowski, Zastępca Wójta Gminy Sławno Beata Szlęzak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Grzegorz Krakała, Radny wsi Kunice dh Mateusz Szumielewicz, Sołtys wsi Kunice Marian Krakowiak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kunicach Maria Stanisławiak, druhowie honorowi Stanisław Borkowski i Jan Białas z żonami, druhowie wspierający Józef Pardej i Andrzej Szymański oraz rodzice dzieci z DDP. Po wprowadzeniu na salę obrad sztandaru OSP nastąpiło odegranie hymnu „Rycerze Floriana” oraz odbyło się ślubowanie 6 nowoprzyjętych druhów. Następnie przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku. Na przewodniczącego zabrania wybrano dh Jarosława Krawczyka a na protokolanta dh Arkadiusza Knapa. Sprawozdanie z działalności za ubiegły rok przedstawił Prezes OSP, Skarbnik OSP przedstawił sprawozdanie finansowe a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Następnie Prezes OSP przedstawił plan działalności oraz plan finansowy na rok 2023. Po dyskusji nad sprawozdaniami nastąpiło głosowanie, w wyniku którego Zarząd OSP otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy. Podczas zebrania druhowie przyjęli nowy Statut OSP oraz została powołana Kobieca Drużyna Pożarnicza. Na koniec dh Jarosław Krawczyk podziękował wszystkim za współpracę na rzecz OSP Kunice. Z okazji pierwszej rocznicy utworzenia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej dzieci otrzymały drobne upominki a na wszystkich czekał smaczny tort. Panie obecne na zebraniu otrzymały kwiaty i słodycze z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Po zakończeniu zebrania wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Listopad 2023

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku