ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE
ZARZĄDZENIE
29.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR _104_/2023

WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia  20 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
w Sławnie w zamian za święto przypadające w sobotę
w dniu 6 stycznia 2024 roku.

 Na podstawie art. 33 ust.1, ust. 3 i ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy  dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1465.)  zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam następujące dni wolne od pracy niebędące sobotą, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy na:

1)    2 stycznia 2024 roku ( wtorek ) dla części pracowników;

2)    5 stycznia 2024 roku ( piątek )  dla pozostałych pracowników.

2. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy w Sławnie.

§ 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie  informacji na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku