WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży
30.10.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać  niżej wymienione nieruchomości położone na terenie gminy Sławno.

Obręb UNEWEL

Lp.

Oznaczenia

Treść

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW  PT1O/00024035/3

Właściciel: Gmina Sławno

q Działka nr 823 o pow. 0,1859 ha,

2

Powierzchnię nieruchomości

q Działka nr 823 o pow. 0,1859 ha,

3

Opis nieruchomości

Działka w części zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym dla rolnictwa. Budynek ten stanowi własność osoby fizycznej i został wzniesiony na podstawie opracowanego projektu i pozwolenia na budowę tj.: Decyzja nr 102/2010 z dnia 22.02.2010r. Działki nr 826,829,832,835 wraz
z przeznaczoną do zbycia działką nr 823 stanowią jedną posesję. Działka położona przy pasie drogi powiatowej, dalej grunty orne oraz zakrzewione i zadrzewione. Klasa bonitacyjna gruntu: RV.

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno przedmiotowa działka położona jest w terenach ok. 100m od drogi powiatowej w terenach mieszkaniowych  dalej w terenach rolnych.

 5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

Cenę nieruchomości (netto)

  • Dz. nr 823 – 15 200,00 zł

        (piętnaście tysięcy dwieście złotych  00/100)

 

7

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

 

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt  2 ustawy
o gospodarce nieruchomości.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.

Nie złożenie oświadczenia przez osoby uprawnione w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z zakupu nieruchomości, wówczas przedmiotowa nieruchomość zostanie rozdysponowana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane
w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sławno pokój nr 7 lub telefonicznie (044) 755-18-67.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie oraz sołectwa Unewel oraz na stronie internetowej: www.bip.ugslawno.pl oraz www.ugslawno.pl na okres 21 dni od 27.10.2023r do 20.11.2023r.

Sławno, dnia 17.10.2023r

Marzec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku