SOŁECTWO NA PLUS

SOŁECTWO NA PLUS
27.12.2023
Ogłoszenie naboru na 2024 rok
 
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach ?Sołectwo na plus? na 2024 r. Alokacja na konkurs wynosi 15 mln. zł. Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).
 Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.
Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 Wzory wniosków oraz więcej informacji o naborze można uzyskać na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024
 
Wszelkie pytania można kierować:
- pod adresem email: solectwonaplus@lodzkie.pl
- telefonicznie  42-291-97-69, 42-291-97-71, 42-663-35-70, 42-663-35-74

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku