INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
30.06.2023

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz.U. z 2021r. poz.2213) Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień.

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 29.06.2023r. w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka
J. Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno (sala konferencyjna na I piętrze) został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

KW

1

455

0,1612

PT1O/00051192/9

 

  1. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia
    w przetargu:

 

Liczba osób, które wpłaciły wadium ? Pani Edyta Musiał wpłacająca na rzecz również męża Krzysztofa Musiał pozostającego we wspólnocie małżeńskiej.

Liczba dopuszczonych do przetargu -  P-stwo Edyta i Krzysztof małż. Musiał.

Liczba niedopuszczonych do przetargu ? brak.

 

  1. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta
w przetargu

1

455

0,1612

3400,00

3434,00zł netto

3434,00zł brutto

 

  1. Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Pani Edyta Barbara oraz Krzysztof Marian małżonkowie Musiał

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia
30 marca 2023r do 10 lipca 2023r., oraz na stronie internetowej: www.ugslawno.pl i www.bip.ugslawno.pl.

  Sławno, dnia 29.06.2023 r.

 

Czerwiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku