INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD USUWANIA AZBESTU W 2023 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD USUWANIA AZBESTU W 2023 ROKU
17.03.2023

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Sławno zasadami do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno.

Niezbędnym elementem wniosku, który będzie składany przez Gminę Sławno do WFOŚiGW w Łodzi jest szczegółowe określenie danych o rodzaju i ilości wyrobów azbestowych już zdemontowanych. W związku z powyższym prosimy właścicieli budynków (osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), którzy posiadają na swoich nieruchomościach zdemontowane pokrycie z płyt azbestowych o złożenie w terminie do 31 marca 2023 roku do Urzędu Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno ? ?wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest?.

Zgłoszenia dokonane po w/w terminie będą rozpatrywane w 2024 roku.

Druk wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie.

Nie podlega finansowaniu koszt demontażu pokrycia dachowego.

 Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Urzędu Gminy w Sławnie od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 ? 1530,  tel. 44 755 18 57.

 

Czerwiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku