INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
19.01.2023

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą wykorzystująca na nieruchomościach wyroby zawierające azbest, zobowiązana jest do przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, tj.:

„INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”

Właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza informację w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się Wójtowi Gminy Sławno, a drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informację należy składać corocznie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór Informacji można pobrać:

  • ze strony internetowej Urzędu Gminy w Sławnie ugslawno.pl w zakładce:

Urząd Gminy › druki urzędowe do pobrania › ochrona środowiska,

  • w siedzibie urzędu lub u Sołtysa.

Miejsce składania informacji:

Urząd Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno (pokój nr 7).

 UWAGA!!!

Informujemy również, że „Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo wójtowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania podlega karze grzywny”.

 

Grudzień 2023

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku