INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
14.03.2023

Wójt Gminy Sławno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2022.2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, przypominam mieszkańcom Gminy Sławno o obowiązku wypełnienia stosownego zgłoszenia i dostarczenia do sekretariatu Urzędu Gminy w Sławnie lub wysłaniu wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@ugslawno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku. Druki zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno: http://ugslawno.pl, w Urzędzie Gminy w Sławnie, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu oraz u sołtysów poszczególnych sołectw. Jednocześnie informuję, że podczas kontroli zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, oraz umowy z przedsiębiorcami, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy Sławno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sławno. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XV/89/2019 z dnia 28.11.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno, zmienionej uchwałą Rady Gminy Sławno Nr LVI/346/23 z dnia 8.02.2023 roku, częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych wynosi minimum: - ze zbiorników bezodpływowych (szamb): 1 raz w roku, - z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków: 1 raz na dwa lata.

Do pobrania: 

Listopad 2023

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku