Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

W dniu 31 grudnia 2019 roku, dobiegła końca umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno”, zawarta pomiędzy Gminą Sławno, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.

W związku z  powyższym, Gmina zobligowana była do przeprowadzenia przetargu i wyboru firmy, która będzie zajmowała się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku podmiotem świadczącym usługi  w/w zakresie będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

 

Miesięczna stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w okresie od 01.01.2020 roku do 31.03.2020 roku wynosi:

Liczba mieszkańców

Posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów

 

Nie posiadanie kompostownika i nie kompostowanie bioodpadów

 

 Od 1 mieszkańca

8 zł

9 zł

Miesięczna stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w okresie od 01.04.2020 roku wynosi:

Liczba mieszkańców

Posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów

 

Nie posiadanie kompostownika i nie kompostowanie bioodpadów

 

 Od 1 mieszkańca

12,80 zł

13,80 zł

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać na konto:

47 8992 0000 0007 8432 2000 0050

w terminach:

I kwartał

do dnia 15 kwietnia

II kwartał

do dnia 15 lipca

III kwartał

do dnia 15 października

IV kwartał

do dnia 15 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO W 2020 ROKU

 

 

Miejscowości

Dzień odbioru odpadów

 

Zmieszane

Szkło
(pojemnik zielony)oraz papier (pojemnik niebieski)

Metale
i tworzywa sztuczne
(worek żółty)
oraz Bio

(worek brązowy)

 

Wielko-
gabaryty

Antoninów,

Antoniówka,

Gawrony,

Kunice,

Ludwinów,

Olszowiec,

Ostrożna,

Sepno – Radonia, Sławno,

Sławno Kolonia,

Wygnanów,

I poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

Wywozy przełożone ze względu na dni wolne 
od pracy

Zamiast 06.01.2020 r.- wywóz 11.01.2020 r.

 

 

28.09.2020

– raz w roku

Dąbrowa,

Grążowice,

Józefów,

Kamilówka,

Kozenin,

Owadów,

Popławy,

Prymusowa Wola,

Psary,

Zachorzów,

Zachorzów Kolonia,

II poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

Wywozy przełożone ze względu na dni wolne 
od pracy

Zamiast 13.04.2020 r.- wywóz 18.04.2020 r.

 

 

29.09.2020
– raz w roku

Bratków,

Celestynów,

Dąbrówka,

Grudzeń Kolonia, Grudzeń Las,

Kamień,

Olszewice,

Szadkowice,

Tomaszówek,

Trojanów,

Unewel,

Wincentynów.

III poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

30.09.2020
– raz w roku

Na Osiedlu Grudzeń Las odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w miesiącach: 
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień odbywać się będzie w I i III poniedziałek miesiąca.

Odpady posegregowane z punktów umieszczonych przy budynkach użyteczności publicznej będą odbierane w dniu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości wg harmonogramu powyżej.

 

Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko  i wyłącznie odpłatnie.

 

Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym harmonogramem o godz. 7.00 w miejscu widocznym i dostępnym do załadunku samochodem ciężarowym.

 

  GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SEGREGACJA ŚMIECI

 DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 POZIOMY RECYKLINGU

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

September 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku